Z mieszkańcami o lepsze powietrze

Urząd Miasta Lublin (UM) poinformował, że pod hasłem „Co zrobić, aby oddychać czystym powietrzem w Lublinie?” rozpoczął się tam pierwszy lubelski panel obywatelski.

W ramach panelu grupa 60 mieszkańców i mieszkanek – po zapoznaniu się z głosami ekspertów i kilkutygodniowych dyskusjach z udziałem zainteresowanych stron – stworzy wiążące dla miasta rekomendacje służące poprawie jakości powietrza. Efekty pracy panelu znane będą pod koniec maja br.

Z mieszkańcami o powietrzu w ramach panelu w Lublinie

Panel obywatelski to narzędzie podejmowania ważnych dla miasta decyzji przy współudziale mieszkańców. Uczestnicy panelu wyłaniani są losowo z uwzględnieniem takich kryteriów, jak: miejsce zamieszkania (dzielnica), płeć, wiek i poziom wykształcenia. Wszystko po to, by stworzyć grupę jak najlepiej oddającą rzeczywistą strukturę miasta.

Na początku marca do 12 tys. losowo wybranych lublinian wysłano drogą pocztową oficjalne zaproszenia do wzięcia udziału w panelu. Na zgłoszenie chęci uczestnictwa mieszkańcy którzy otrzymają list mają czas do 26 marca. Spośród osób, które zgłoszą chęć udziału w panelu, 28 marca wylosowana zostanie grupa 60 panelistów oraz 12 osób rezerwowych.

poprawić jakość powietrza

Ostatnie dni pokazują, że bardzo aktualnym problemem jest zanieczyszczenie powietrza w Lublinie. Choć sezon smogowy wkrótce się skończy, to problem nie zniknie. Dlatego startujemy z panelem już teraz, żeby jak najszybciej zebrać pomysły mieszkańców na poprawę jakości lubelskiego powietrza/ Nasz panel obywatelski to swoisty Lublin w pigułce. Chcemy, by o rekomendowanych miastu działaniach w walce ze smogiem zdecydowała możliwie najbardziej różnorodna grupa mieszkańców. Dzięki takiemu podejściu zyskujemy pewność, że wypracowane rozwiązania będą popierane przez lublinian – mówił na początku marca Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Przed panelistami sześć spotkań panelowych – w soboty w kwietniu i maju: 7, 14, 21 i 28 kwietnia oraz 12 i 19 maja. Pierwsze trzy spotkania będą miały charakter edukacyjny. W ich trakcie paneliści i panelistki zapoznają się z opiniami ekspertów oraz stron zajmujących się m.in. transportem, rozwiązaniami grzewczymi oraz polityką przestrzenną. Po tym czasie, na kolejnych trzech spotkaniach, będą dyskutować nad możliwymi rozwiązaniami w zakresie poprawy jakości powietrza, które chcieliby przedstawić Ratuszowi.

Lublinianie, którzy nie zostali wylosowani do udziału w panelu, również mogą mieć wpływ na jego przebieg. Zachęcamy wszystkich mieszkańców,, którym leży na sercu poprawa jakości powietrza w Lublinie, by zgłaszali nam swoje pomysły na walkę ze smogiem. Każda opinia zostanie przekazana uczestnikom panelu – dodał Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta Lublin.

Na podstawie lublin.eu

rys. UM Lublin

Udostępnij

Facebook