Zaostrzenie kontroli wprowadzających kotły na paliwa stałe

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) poinformowała, że rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Projekt ów został przedłożony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

W projekcie zaproponowano rozwiązania, których celem jest wzmocnienie systemu kontroli nad wprowadzanymi do obrotu kotłami na paliwo stałe. Dotyczy to urządzeń o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, czyli takich, które są powszechnie używane przez gospodarstwa domowe, a także małe i średnie zakłady. Nowe regulacje mają na celu ograniczenie wprowadzania na rynek kotłów niespełniających, określonych w przepisach, standardów emisyjności.

Zaostrzenie kontroli wprowadzających kotły na paliwa stałe

W projekcie nowelizacji przewidziano rozwiązania wzmacniające efektywność systemu kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wymagań dla kotłów na paliwo stałe – tłumaczy KPRM. Proponowane regulacje mają umożliwić wykonywanie skutecznej kontroli przez organy Inspekcji Handlowej. Kontrole te mają dotyczyć spełniania przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu urządzenia grzewcze wymagań zawartych w znowelizowanym rozporządzeniu z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

W przypadku niespełnienia tych wymagań, organy Inspekcji Handlowej będą mogły ograniczyć wprowadzanie tych urządzeń do obrotu oraz nakładać na przedsiębiorców administracyjne kary pieniężne. Kary te będą mogły sięgać np. do 5% przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym ze sprzedaży przestarzałych kotłów. Nie mogłyby też być niższe niż 10 tys. zł.

Dodatkowo – jak podaje kancelaria premiera – projekt zawiera regulacje ograniczające wprowadzanie do obrotu w Polsce kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, które nie spełniają polskich wymagań, przez podmioty z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA (będących stroną umowy o EOG). Takie zapisy mają umożliwić zwalczanie nadużyć i niedopuszczanie do obrotu kotłów o parametrach niezgodnych z polskimi wymaganiami.

Doszczelnienie systemu kontroli nad wprowadzaniem do obrotu kotłów na paliwo stałe, ograniczy sprzedaż urządzeń wysokoemisyjnych, tym samym nowe przepisy powinny mieć także wpływ na poprawę jakości powietrza w Polsce oraz zdrowie obywateli.

Na podstawie www.premier.gov.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook