Prognozy ozonu już dostępne

ozon_słońce

Ozon troposferyczny negatywnie wpływa na zdrowie ludzi. Może m.in. wywoływać bóle głowy, kaszel i podrażnienie błon śluzowych. Powoduje również bóle w klatce piersiowej, a przekroczenie stężenia 240 µg/m3, tzw. poziomu alarmowego, wpływa negatywnie na zdrowie i samopoczucie ogółu populacji. Zaleca się by w przypadku osiągniecia poziomu alarmowego osoby szczególnie wrażliwe unikały przebywania na otwartej przestrzeni, a pozostałe ograniczały je do niezbędnego minimum.

Do grona osób szczególnie narażonych na negatywne oddziaływanie ozonu zalicza się ludzi chorych, szczególnie na schorzenia układu oddechowego, dzieci oraz osoby starsze. Z myślą o zdrowiu osób z tej grupy, a także wszystkich innych narażonych na szkodliwe działanie tej odmiany tlenu od 1 kwietnia br. na portalu www.powietrze.gios.gov.pl podawane są trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym dla całej Polski oraz poszczególnych województw. Prognozy te będą publikowane do 30 września br., bowiem po tej dacie stężenia ozonu troposferycznego zmniejszają się.

Ponadto oprócz map na portalu prezentowane będą – w postaci animacji – prognozy jednogodzinnych stężeń ozonu dla najbliższej doby. Prognoza jest realizowana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prognozy dostępne są pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/air_quality_forecast_short_term_info.

Na podstawie: powietrze.gios.gov.pl, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook