Warszawa likwiduje niską emisję

31 sierpnia zaakceptowana została kolejna lista wniosków, dzięki którym warszawiacy będą mogli, z miejskim dofinansowaniem, zlikwidować kotły i piece na paliwo stałe.

Natomiast z początkiem września rozpoczął się nabór wniosków od mieszkańców, którzy chcieliby przeprowadzić taką inwestycję w kolejnym roku.

Ekodotacje na proekologiczne kotłownie

Stołeczny magistrat podał, że 31 sierpnia, zaakceptowana została lista, dzięki której wsparcie ze środków m.st. Warszawy uzyskały projekty modernizacji 23 kotłowni na sumę ponad 175 tys. zł. Dwadzieścia z nich zostanie unowocześnionych przez mieszkańców (dotacje do 7 tys. zł), a trzy przez wspólnoty mieszkaniowe (dotacje do 20 tys. zł). W efekcie w kolejnym sezonie grzewczym w większości z tych nieruchomości, ciepło będzie wytwarzane w proekologicznych piecach gazowych.

Ekodotacje na proekologiczne kotłownie

Urząd miasta stołecznego Warszawa, przypomina, że obecny rok, jest pierwszym, w którym tzw. ekodotacje przyznawane były na modernizację kotłowni. Aktualnie w trakcie realizacji jest 277 inwestycji spośród 400 wniosków. Inwestycje związane z wymianą pieców prowadzone są również przez instytucje i jednostki budżetowe m.st. Warszawy. W tym roku będzie to 17 inwestycji, które zostały wsparte kwotą ponad 671 tys. zł.

Z kolei od 1 września br. wystartował drugi nabór wniosków na modernizację kotłowni połączoną z likwidacją kotłów i pieców węglowych. Mieszkańcy stolicy mogą otrzymać od 7 do 20 tys. zł. Inwestycje te będą mogły zostać zrealizowane w przyszłym roku.

Na podstawie informacji U m.st. Warszawa

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook