Powietrze w Krakowie monitorowane przez 8 stacji

Wraz z nastaniem nowego roku w Krakowie zaczęły działać dwie nowe stacje mierzące jakość powietrza. Wyniki ich pomiarów można śledzić w Internecie.

Po uruchomieniu dwóch nowych stacji monitoringowych Kraków stał się miastem o największej liczbie tego typu urządzeń w Polsce – działa ich tam bowiem osiem – informuje Urząd Miasta Krakowa.

kraków

Lokalizacja stacji została uzgodniona z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie, a decyzję o lokalizacji poprzedziła szczegółowa analiza ich rozmieszczenia.

Nowe punkty pomiarowe zostały ujęte w Państwowym Monitoringu Środowiska, a ich wskazania prezentujące jakość powietrza dostępne są na stronie WIOŚ.

Koszt zakupu obu stacji wyniósł niespełna 640 tys. zł brutto.

Na podstawie krakow.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook